અગત્ય ની બુક

બધી જ પ્રકાર ની બુક અહીંયા ઉપલબ્ધ

અમે ઓનલાઈન વાંચવા માટે તમામ પ્રકારના પુસ્તકો મફતમાં આપીએ છીએ. જેથી વિદ્યાર્થી સરળતાથી મેળવી શકે. અને વિદ્યાર્થી સરળતાથી કોઈપણ પરીક્ષા આપી શકે છે.
આપના સમાજમાં દરેક વિદ્યાર્થી મફતમાં શિક્ષણ મેળવી શકે છે
ભવિષ્યમાં અમે નિષ્ણાત શિક્ષકો દ્વારા મફતમાં વિડિયો લેક્ચર આપી શકીશું તેથી આપનો સમાજ એક શિક્ષિત બને.

અમે શું કરીએ?

અમે માનીએ છીએ કે અમે તમારી સાથે વધુ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપી શકીએ છીએ

શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ

અમે અમારી વેબસાઇટ દ્વારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પ્રદાન કરીએ છીએ જેથી અમારા વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેઠા સરળતાથી ડાઉનલોડ અને વાંચી શકે.

સરકારી અને અન્ય નોકરીના સમાચાર

અમે સરકારી નોકરીના સમાચાર પ્રદાન કરીએ છીએ. જેથી અમારા વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી વાંચી શકે અને એક સમયે વિદ્યાર્થીઓ અમારી વેબસાઇટ દ્વારા ફોર્મ ભરી શકે.

વિદ્યાર્થીઓને ઇવેન્ટ

અમે આ વેબસાઈટમાં અમારા વિદ્યાર્થીનું નામ બતાવીએ છીએ કે વિદ્યાર્થી પોલીસ, આર્મી, પાયલોટ વગેરે જેવા અન્ય ક્ષેત્રમાં પાસ આઉટ થાય છે

ગરીબ લોકો માટે દાન

અમે ગરીબ લોકો માટે દાન એકત્રિત કરીએ છીએ અને તેમને મદદ કરીએ છીએ

સમાજ ને લગતી મહિતી

અમે સમાજ વિશેની તમામ માહિતી મૂકીએ છીએ જેથી આપણો સમાજ આ સરળતાથી જોઈ શકે.

લોકોની સમસ્યા

અમે લોકોની સમસ્યા હલ કરીએ છીએr

150

Countries

400

Volunteers

10000

Our Goal

5000

Raised

Popular Causes

Let's know about charity causes around the world

આગામી ઘટનાઓ

અમારી આગામી ચેરિટી ઇવેન્ટ્સ માટે તૈયાર રહો

Image

01-Jan-45

8:00 - 10:00

New York

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet elit. Neca pretim miura bitur facili ornare velit non vulpte liqum metus tortor

Join Now
Image

01-Jan-45

8:00 - 10:00

New York

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet elit. Neca pretim miura bitur facili ornare velit non vulpte liqum metus tortor

Join Now

Meet this people

અમારી સહાય પ્રવૃત્તિઓ પાછળ શ્રેષ્ઠ લોકો

Team Image

શ્રી રમેશભાઈ ચુડાસમા

પ્રમુખ કોળી સેના કોડીનાર

Team Image

શ્રી મહેશભાઈ કામળીયા

ઉપપ્રમુખ કોળીસેના કોડીનાર

સંપર્કમાં રહેવા

કોઈપણ પ્રશ્ન માટે સંપર્ક કરો

Image